Livets kraft- Holistisk helse

             kropp  ¤  sinn  ¤  ånd    

 Velkommen til Livets Kraft - Holistisk Helse


 


Hva kan jeg bidra med?

Jeg driver veiledning og behandling av plager og lidelser ut fra et helhetlig og naturlig perspektiv. Jeg benytter meg av en kombinasjon av dokumenterte og erfaringbaserte effektive tilnærminger. Jeg tror at vi er hele mennesker hvor ikke bare vår fysiske kropp, men også våre sinn og vår åndelighet har innvirkninger på vår helse, og jeg søker å bringe inn disse elementene i varierende grad og etter behov for å skape helse og forebygge plager og sykdom hos mine pasienter.

Jeg har flere års erfaring fra Balderklinikken i Oslo og har jobbet mye med sammensatte problemstillinger som ofte involverer en rekke symptomer, som utmattelse, søvnvansker, mage og tarmplager, diffuse muskel og skjelettsmerter, hodepine, overvekt, mentale og psykiske symptomer, redusert fysisk utholdenhet, tørr hud, øyne mm. Jeg har jobbet svært mye med mage/tarm og matintoleranser samt med lavt stoffskifte/hypotyreose og bruker såkalt kombinasjonsbehandling av av lavt stofskifte der dette er indisert.

Jeg benytter med også av behandlingsprotokollen ReCODE som er en individualisert behandling av kognititv svikt/Alzheimers sykdom, og tar med glede i mot slike pasienter, gjerne i en så tidlig fase som mulig, hvor mulighet for bedring og revesering av den kognitive svikten er størst. Det er ønskelig at disse pasientene har fått utredet og diagnostisert sykdommen av fastlege eller spesialist inkludert billeddiagnostikk. 


Tankegang

Min hovedtilnærming og tankegang er at svært mange av dagens plager og symptombilder i stor grad skyldes, forverres eller vedlikeholdes av inflammasjon eller betennelse, gjerne i kombinasjon med dårlig ernæringsstatus. Mitt hovedfokus er derfor alltid å redusere denne betennelsen og dermed assistere kroppens evne til å lege seg selv. Betennelse skapes av flere faktorer, men de viktigste som vi kan gjøre noe med selv, er hva vi spiser og vårt stressnivået. Maten vi spiser har stor betydning for grad av betennelse. Det samme gjelder kronisk stress som i all hovedsak styres av de gjentakende tankene og følelsene vi har. Mange mennesker har også eksistensielt eller åndelig stress. De vet ikke hvem de er, hva de skal i livet eller har havnet på feil hylle og mistrives. De kjenner ikke lenger på livsglede eller mening. Min tanke er at alt dette bidrar til dårlig helse og sykdom. 

Jeg har opparbeidet meg erfaring og kjennskap til flere stressreduserende teknikker, meditasjonsmetoder, og energimetoder som adresserer det jeg kaller emosjonelt og eksistensielt stress, i tillegg til flere års arbeid med kosthold. Min erfaring er at en slik samlet tilnærming i stor grad bidrar til bedret helse.  
Konsultasjoner:

Første konsultasjon hos meg varer i 90 min. Jeg kartlegger symptomer og plager og blir kjent med deg. Ut fra dette går vi i gang med en utredning for å avdekke mulig sykdom. Jeg henviser alltid til offentlig eller privat instans for videre utredning eller behandling dersom dette er indisert. 

2. konsultasjon varer vanligvis 60 min. Her vil vi gå gjennom resultater sammen og skissere behandlingsopplegg. 

Videre kontrollere vil vanligvis vare i 30 min og er avhengig av behov. 


Mine konsultasjoner foregår i lokalene til Lab 1 i Sandvika.                                                                          2. gangs konsultasjoner og kontroller har jeg også pr tlf. 


Priser:

1. gangs konsultasjon 90 min:  2700 kr

2. gangs konsultasjon 60/90 min: 1870/2700 kr

Oppfølging 30 ming: 1000 kr

Mail/tlf inntil 15 min: 550 kr


Timebestilling:

Send mail til livetskraft@outlook.com. Merk mailen med timebestilling

Husk å ikke oppgi sensitive opplysninger som fødselsnummer eller identifiserende personopplysninger ved bestilling. 


Betaling:

Jeg oppfordrer alle til å betale konsultasjonen på stedet med Vipps. Dersom du ikke har mulighet til dette vil du få en betalingsgiro.