Livets kraft- Holistisk helse

             kropp  ¤  sinn  ¤  ånd    

Om meg

Livets Kraft drives av Cecilie Foss. 


Cecilie er utdannet lege fra Det medisinske Faktultet ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2009.

Hun har jobbet ved diverse sykehusavdelinger, inkludert lungemedisin, geriatri og akuttmedisin. 

Etter en langvarig sykdomsperiode ble hun utfordret til å tenke nytt om hvordan helse og sykdom henger sammen og på hvilke måter man kan og bør forebygge sykdom. Hun begynte å arbeide med funksjonell og helhetlig medisin ved Balderklinikken i Oslo og har kurs fra USA i funksjonell medisin. En slik tilnærming fokuserer mer på årsakene bak sykdom og plager og benytter seg av andre prinispper i behandling, med større fokus på ernæring, kosthold, stress, personlighet, omgivelser osv. I en akuttmedisinsk tilnærming er den vestlige tradisjonelle medisinen totalt overlegen, men ved mer kroniske og langvarige plager ser vi at andre måter å tilnærme oss en problemstilling på kan være mer hensiktmessig.  Cecilie elsker å diagnostisere, finne ut hva som ligger bak sykdomsbilder og få fatt i hvordan alt henger sammen.  

Cecilie har utdannet seg innen en rekke helhetlige terapiretninger, som meditasjon, yoga og Chakradance for å lære og forstå mer av vår helse og sykdomsprosesser. Hennes utdannelse tok henne videre inn i en mer åndelig verden, inn i en meditativ spirituell praksis og hun begynte å jobbe med energiene rundt oss og fullførte bla kurs ved Soulspring i spirituell reading. Siden dette har hun interessert seg for hvordan vi tenderer til å sabotere oss selv og blokkere oss fra å skape det livet vi ønsker og drømmer om å leve. 

Hun er utdannet innen Soul Realignment - en intuitiv praksis som hjelper spirituelt søkende mennesker å ta konkrete valg og avgjørelser som er i overenstemmelse med den de er på sjelsplan. Metoden kan også brukes i kontinuelig veiledning og som verktøy for manifestasjon.  

Cecilie er også låtskriver og artist og utga sitt første album Fearless i April 2018 og singelen Home i 2019.

Cecilie har et brennende ønske om å hjelpe folk til bedret helse, til å finne sin indre sannhet og motivasjon til og være tro mot seg selv. Vi lar oss alle i større eller mindre grad påvirke av andre til å tenke, føle og ta avgjørelser som ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med oss selv. Noen ganger vet vi heller ikke hvem vi egentlig er eller hva som er våre ønsker og behov. Når vi på sikt går på akkord med den vi er og tar valg på tvers av vårt autentiske selv, ser vi at dette kan få negative konsekvenser for både oss selv og de rundt. Mitt ønske er derfor at du skal få anledning til å finne din sannhet, stå i din kraft og ta valg ut fra den du egentlig er, altså den du er før du ble fortalt hvem du burde eller skulle være. Når du lever ut din sannhet har du det bedre med deg selv. Du ansvarliggjøres, du er mer ærlig, du blir trygg. Du tar sunne, gode valg både for deg og de rundt deg. Du blir mer empatisk og mer tolerant.  Dette får positive ringvirkninger i de fleste aspekter i livene våre, inkludert for vår helse.

Velkommen!