livets kraft 

holistisk helse  ¤  energi  ¤  manifestasjon

OM OSS

Livets Kraft drives av Cecilie Foss. 


Cecilie er utdannet lege fra Det medisinske Faktultet ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2009. Etter en langvarig sykdomsperiode ble hun utfordret på hvordan helse og sykdom henger sammen og på hvilke måter man kan og bør forebygge sykdom. Hun begynte å utdanne seg innen en rekke alternative terpiretninger, som meditasjon, yoga og Chakradance for å lære og forstå mer om forebygging av helseplager og sykdom. Hennes reise tok henne videre inn i en verden hun tidligere totalt hadde avvistt at eksisterte. Hun startet en mer spirituell praksis og begynte å jobbe med energi og fullførte bla kurs ved Soulspring i spirituell reading. Siden dette har hun interessert seg for arbeid rundt det indre barnet og hvordan vi tenderer til å sabotere oss selv og blokkere oss fra å skape det livet vi ønsker og drømmer om å leve. Hun er utdannet innen SoulRealignment - en intuitiv praksis som hjelper spirituelt søkende mennesker å konkret ta valg og avgjørelser som er i overenstemmelse med den de er på sjelsplan, og som også kan brukes i kontinuelig veiledning og som verktøy for manifestasjon. Hun utdanner seg nå innen skyggearbeid - en psykologisk tilnærming som omhandler hvordan de sidene av oss selv vi anser som uakseptable og negative kan påvirke oss negativt og blokkere oss i våre liv, og hvordan det å integrere alle våre aspekter er viktig for å frigjøre energi og livsglede. Cecilie er også låtskriver og artist og utga sitt første album Fearless i April 2018

Cecilie har et brennende ønske om å hjelpe folk til bedret helse, til å finne sin sannhet, finne ut hvem de egentlig er. Vi lar oss alle i større eller mindre grad påvirke av andre til å tenke, føle og ta avgjørelser som ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med oss selv. Noen ganger vet vi heller ikke hvem vi egentlig er eller hva som er våre ønsker og behov. Når vi på sikt går på akkord med den vi er og tar valg på tvers av vårt autentiske selv, ser vi at dette kan få negative konsekvenser for både oss selv og de rundt. Mitt ønske er derfor at du skal få anledning til å finne din sannhet, stå i din kraft og ta valg ut fra den du egentlig er, altså den du er før du ble fortalt hvem du burde eller skulle være. Når du lever ut din sannhet har du det bedre med deg selv. Du ansvarliggjøres, du er mer ærlig, du blir trygg. Du tar sunne, gode valg både for deg og de rundt deg. Du blir mer empatisk og mer tolerant.  Dette får positive ringvirkninger i de fleste aspekter i livene våre, inkludert for vår helse. Vet du hvem du er? 

Velkommen!