veiledning 

Jeg tilbyr inuitiv veiledning med basis i flere teknikker inkl Soul Realignment. Merk at denne delen av min virksomhet IKKE involverer medisinsk behandling. Har du uavklarte helseutfordringer anbefaler jeg deg å få utredet disse i samarbeid med helsepersonell. 


Soul Realignment

Dette er en healing modalitet som assisterer spirituelt søkende mennesker i å ta valg som er i overenstemmelse med den de er på sjelsplan. Teknikken baserer seg på en oppfatning av mennesket som uttrykk for en universell intelligens med egen universell og sjelelig kraft og søker å få individet på linje med sine sjelelige talenter.  

Pris: 1600 kr

Chakradance - i grupper eller enkelttimer

- en av verdens raskest voksende velværemodaliteter - søsteren til yoga. Chacradance er en intuitiv bevegelsesform som kan brukes som fysisk aktivitet eller en dyptgående healing i det man gjennom bevegelse løser opp i kroppslige blokkeringer og frigjør bortglemte og bortgjemte følelser. Det er en indre reise hvor man kan få fatt i sine styrker og svakheter. 

Pris privat: 1600 kr

Gruppe: Varierende etter antall. Ta kontakt.


Send mail til livetskraft@outlook.com for avtale. Timen foregår pr tlf eller Skype.